logo

Fil 4:5A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!

 

MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGSZÖVETSÉGE
MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HIVATALOS HONLAPJA
ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTA GYÜLEKEZETEK SZÖVETSÉGE
ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG

 

Kit vagy mit szolgál a baptista.hu?

 

A világ bármely részén működő Magyar Baptista gyülekezet, misszió, szervezet vagy intézmény egyetemlegesen használhatja a baptista.hu domain nevet internetes megjelenésére. Közülük senkit nem részesítünk előnybe és nem rekesztünk ki, akkor sem, ha esetleg kifogása van személyünkkel és/vagy munkánkkal szemben.

A név használatához ingyenes web-tárterület is biztosítunk. Sajnos 20 éves tapasztalat alapján megtanultuk, hogy nem számíthatunk az igénybe vevők mindegyikének fegyelmére és a felhasználók számára nem elég szóban megfogalmazni az ésszerű határokat, technikai korlátot kell alkalmaznunk, így 2020 júliusától 500 MB limitet vezettünk be. Ez a méret az akkori felhasználók 97%-nak bőséggel elegendő.
A limtet meghaladó tárterület vagy más igényeket, kapcsolatrendszerünk és kedvezményeink megosztásával tudjuk segíteni, vagyis önköltségi áron nyújtunk nekik további tárterületet, cpanel fiókokat és akár saját domain név regisztrációt és fenntartást.


Több verbális támadás ért bennünket azzal kapcsolatban, hogy miért regisztráltuk magán névre a baptista.hu domaint és miért nem adjuk át a név használati jogát az MBE-nek. Egy mondatba foglalva kijelenthetem, hogy Isten által irányított folyamat eredményeként jött létre ez a helyzet és Vele perlekedjen, akinek ez ellen kifogása van.
A kérdés első részének hátterében az a körülmény lapul, hogy mielőtt a domaint bejegyeztük, agitáltuk az MBE akkori vezetését a regisztrálásra, de elhatárolódtak tőle. Mivel akkori ismereteink szerint is már láttuk a Baptista szellemiséggel ütköző használatba kerülésének esélyét, felelősséget éreztünk annak megelőzésére. Ha már az előbbi felelősséget felvállaltuk, szerettük volna a név használatát a leg illetékesebbek számára - vagyis a Magyar Baptista gyülekezetek, missziók, médiák és bármely más szervezetek – számára biztosítani és szolgálatképp vállaltuk a szerverháttér megteremtését és fenntartását.
A kérdés második részének oka, hogy mire az MBE megfogalmazta igényét a név birtokba vételére, addigra már meglehetősen sokan használták a nevet az általunk biztosított formában, köztük olyanok is, akik nem tagjai az MBE-nek (pl erdélyi, vajdasági vagy távolabbi intézmények) Így az egyházelnökkel való személyes megbeszélés során rögzítettük, hogy vállalt szolgálatunkat továbbra is a megkezdett formában szeretnénk végezni.
Ezzel kapcsolatosan fontos tudni, hogy a baptizmus eredendően nem felülről szervezett, piramis hierarchiába centralizált rendszerű, mint pl. a Katolikus egyház, hanem alulról szerveződő és nincs a gyülekezetek fölé rendelt földi szervezet, kizárólag Krisztus van a gyülekezetek felett. Persze a gyülekezetek létrehozhatnak szövetségeket, de azoknak nincs, legalábbis nem lenne szabad nagyobb befolyása keletkezzen és semmilyen függésben nem tarthatják a gyülekezeteket. Mindazáltal érthető, ha valakiben ez nem tudatosul, hisz a környezetünkben – ahonnan amúgy kihívott az Úr – megszokott ez a piramis rendszerű hatalmi modell.
A XX. század elején a Magyar baptisták közti megosztottsáág hátterében is hasonló körülmény húzódott meg. Az "elismertek" a világi törvényhez igazodás árán is ragaszkodtak az elismertséghez, miközben a "szabadok" – köztük Kornya Mihály, Tóth Mihály - és más úttörők, nem ezt tartották elsődlegesnek.


 

© 2020 baptista.hu